Go’bit-torsdag

Granstangen
Torsdag i dag, men ellers vil Byantikvaren på fredager framover vise godbiter fra vårt ikke-digitaliserte fotoarkiv. Vi starter med Granstangen gård på Furuset. Tidligere rykket Byantikvaren ut og fotograferte alle hus som skulle rives. Dermed har vi dokumentasjon av gårdsbygningene på Granstangen, som for lengst er borte. Gården Gran kjenner vi tilbake fra 1577. I 1840 ble gården delt, og bl.a. Granstangen ble skilt ut som eget bruk.

Bildene er tatt etter fraflytting, like før rivning i 1974. Drabantbyen på Furuset skulle oppføres istedet. Selv om Granstangen og også Nordre Gran gård da måtte rives, lever gårdsnavnene videre i veinavn og navn på borettslag.

Farger i byen – farger og overflater på eldre murbygg – Seminarinvitasjon

Bygg og bevar farger

Foto: Murbyen

Hvordan henger fargebruk, overflatebehandling og materialbruk sammen? Hvilke materialer bør man velge for å oppnå en varig og bærekraftig rehabilitering? Hvilke farger ble brukt historisk og hvor fargerik var egentlig murbyen Oslo? Få svar på dette og mer når Murbyen Oslo, ByKuben og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inviterer til frokostseminar hos ByKuben i Myntgata 2, inngang C.

Bygg og bevar – seminar om farger 2019

Oslo Hospital i endring

d492e87b-0d30-47ca-aaa1-85e309338fd9

Oslo Hospital – historie og endring
Velkommen til seminar lørdag 2. februar kl.12-16 i Oslo Hospital. Byantikvaren i Oslo, foreningen Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag arrangerer et seminar med faglige innlegg som belyser historien om fransiskanerklosteret anlagt på 1290-tallet, omgjøringen av klosteret til hospital i 1538 og hospitalets og kirkens historie fram til i dag. Bakgrunnen for seminaret er planene om endring av bruken og nybygg på området.
Innlegg av Øystein Ekroll, Vidar Trædal, Kirsti Gulowsen og Ola Marstein. Omvisning på området med presentasjon av arkeologiske undersøkelser og georadarfunn i grunnen v/NIKU.

Oslo Hospital invitasjon 14.1.2019