Oslo Hospital i endring

d492e87b-0d30-47ca-aaa1-85e309338fd9

Oslo Hospital – historie og endring
Velkommen til seminar lørdag 2. februar kl.12-16 i Oslo Hospital. Byantikvaren i Oslo, foreningen Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag arrangerer et seminar med faglige innlegg som belyser historien om fransiskanerklosteret anlagt på 1290-tallet, omgjøringen av klosteret til hospital i 1538 og hospitalets og kirkens historie fram til i dag. Bakgrunnen for seminaret er planene om endring av bruken og nybygg på området.
Innlegg av Øystein Ekroll, Vidar Trædal, Kirsti Gulowsen og Ola Marstein. Omvisning på området med presentasjon av arkeologiske undersøkelser og georadarfunn i grunnen v/NIKU.

Oslo Hospital invitasjon 14.1.2019

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 åpnet!

Byantikvaren gratulerer med flott åpning av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 i Rådhuset i dag!

Kulturminnevern er miljøvern og Byantikvaren vil bidra til miljøhovedstadsåret ved å arbeide enda mer aktivt for bevaring og gjenbruk av Oslos bygninger! Vi gleder oss til et spennende og bevisstgjørende år😊 og slår også et slag for vaktmesteren som er viktig for å ta vare på verdiene.

6d8c2e88-0e11-4756-a794-6d6c1be8b976

Ormsund leir fredet

Ormsund leir/ Bekkelagstunet/ Truppenlager Bekkelaget – Oslos eneste gjenværende tyskerleir av opprinnelig 58 leire er nå fredet av Riksantikvaren. Tyskerne bygget 1350 bygg i Oslo under krigen og bare rundt 50 bygg er tilbake. Dette er minnet om en viktig epoke i Norges historie og et spor etter diktaturet. Leiren ble bygget av sovjetiske og norske krigsfanger. Byantikvaren som har forberedt saken er meget fornøyd med at den er vel i havn etter flere års arbeid!😊

8351B675-A2DB-4BF5-A383-154A1D78D195

Åpningstider i julen

Byantikvarens publikumssmottak holder åpent fram til kl. 11.30 onsdag 19.12. Deretter holder det stengt hele romjulen og åpner igjen onsdag 2.1.2019.
 
Resepsjon/arkiv har siste åpningsdag fredag 21.12 og holder også stengt hele romjulen. Det åpner igjen onsdag 2.1.
Byantikvaren holder altså helt stengt hele romjulen og åpner ikke igjen før over nyttår 
 
God jul og godt nytt år!