Bøler samfunnshus, svømmehall og bibliotek

Bøler Samfundshus

Etterkrigstidens kulturminner: Bøler samfunnshus, svømmehall og bibliotek.
Det fantastiske anlegget på Bøler er typisk, både for tiden og for drabantbyen, som skulle utstyres med alle funksjoner beboerne måtte trenge. Samfunnshuset og biblioteket sto ferdige i 1972 og er tegnet av Sverre Fehn. Samfunnshuset er særlig fremtredende, med sin fasade av trestenderverk og opprutet vindusflate som fylle ytterveggene. Biblioteket har betongfasader med høytsittende vinduer og interiører i betong og tre, som er godt bevart. Biblioteket er i dag i bruk omtrent som da det var nytt. Svømmehallen var også planlagt av Sverre Fehn, og hadde et stort, buet tak. Imidlertid tok pengene slutt, til tross for innsamling blant Bøler-beboerne, og svømmehallen sto ikke ferdig før i 1980 (ark. Dag Endresen og Bjarne Grevskott Larsen). Det modernistiske anlegget har høy verdi, både som enkeltbygg og som helhet, og står på Byantikvarens Gule liste. (Foto: Teigens fotoatelier, Norsk Teknisk Museum)

Arkeologiske funn fra Kvadraturen.

 

gjenstandsfunn

Visste du at det er bevart arkeologiske kilder fra 16- og 1700-tallet under gateløp og plasser i Kvadraturen? Her ligger restene etter Christiania, som ble grunnlagt i 1624 etter at middelalderbyen Oslo ble forlatt etter en storbrann. De arkeologiske kildene spenner vidt, og forteller spennende historier om byen og dens innbyggere. De mange gjenstandsfunnene vitner om utstrakt internasjonal kontakt, da særlig mot Tyskland, England og Holland. Det er også gjort funn av bygningsrester som forteller om byggeskikken i perioden. Andre funn omfatter laftekasser og flåter hvor sjøareal ble omgjort til byggeklar grunn, bryggekonstruksjoner, brønner og vannledninger samt ikke minst flere interessante båtfunn i havneområdet. Ut i fra gamle kart vet vi at det har vært to lange brygger ut i havnebassenget, Søndre og Nordre brygge. For noen uker siden dukket det opp funn av deler av Nordre brygge i forbindelse med gravearbeid i Tollbugata, og Byantikvaren var på pletten for å dokumentere funnene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deler av nordre brygge i Tollbugata
Kart over Christiania, Van Geelkercks perspektiv fra 1648
Van Geelcercks perspektiv over Christiania fra 1648. Her ser man nordre og søndre brygge som lange utstikkere i Bjørvika.

Les mer om Byantikvarens arbeid med disse kulturminnnene i denne artikkelen.