Etterkrigstidens kulturminner: Standard telefon- og kabelfabrikk

1965-ornelund-om

Modernismens kulturminner: Vi holder oss i Hovinbyen denne måneden og kommer med nok en godbit fra Standard telefon- og kabelfabrikk på Økern. STK var etter krigen en ledende bedrift på sitt felt og hadde et varesortiment som traff godt når det gjaldt gjenoppbygging av landet og utvikling av viktig infrastruktur. I 1957 ble det bygget en ny kontor- og fabrikkbygning for avdeling for teknisk elektronikk – TV, radio og deler av kjøleproduksjonen. Anlegget ble tegnet av Andreas H. Bjercke, Georg og Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen og Einar Arnborg. Med sitt varierte arkitekturuttrykk og detaljering – tegl møter rasterfasade og vindusbånd, er den et meget typisk eksempel fra sin tidsperiode. I 1962 ble huset sågar omtalt i Byggekunst. I dag er det flott og pietetsfult satt i stand. Vi koster også på oss noen flere bilder av administrasjonsbygget fra 1967 (ark. Erling VIksjø). Også dette er flott satt i stand og brukes i dag som hotell. Odd Tandberg sto for utsmykningen med sin karakteristiske Conglo-mur.
Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.
 
STK hadde på det meste 4000 personer ansatt og fabrikkområdet utgjorde et slags minisamfunn, med kleskode og egen valuta. I glansdagene i tiårene etter krigene hadde STK egen tannlege, bedriftslege og egen ambulanse i beredskap. Foreningslivet blomstret og de ansatte hadde tilbud om orkester, kor, teatergruppe og idrettslag. (Tekst: Gry Eliesen, foto:Ørnelund/Oslo Museum og Teigeins fotoatelier/Norsk Teknisk museum)

Etterkrigstidens kulturminner

ornelund-om-1967

Godt nytt år alle sammen! Nå er vår faste fredagsspalte tilbake og i år skal vi ha hovedfokus på kulturminner fra 50- 60- 70- og 80-tallet. Dette er tiår hvor veldig mye bra ble bygget, men ennå er det ikke så lenge siden, og i takten byutviklingen har gått i de siste tiårene har mye gått tapt. Om ikke byggene er revet, er de kanskje ombygget til det ugjenkjennelige. Store områder av Oslo ble imidlertid bebygget etter krigen og arkitektur og miljøer fra denne tiden er viktige for byens identitet, derfor ønsker Byantikvaren å sette søkelys på det verdifulle fra etterkrigstiden. Noe er åpenbart, som dagens bilde – administrasjonsblokka i naturbetong på Standard Telefon- og kabelfabrikk på Økern (Erling Viksjø, 1968), men mange av kulturminnene vi skal presentere er nok ukjente og uventede. Følg med, følg med! (Foto: Ørnelund, OM, 1967)

Julespesial 2 – Kampen om Empirekvartalet /Regjeringskvartalet

sverre-heiberg-1972-omregjeringskvartalet-1

Historien gjentar seg – Kampen om uerstattelige kulturhistoriske verdier er ikke ny.
Byantikvaren forteller på Østlandssendingen radio om den drabelige kampen for å bevare Empire-kvartalet på 1950-tallet. Dette er også høyaktuelt nå, når regjeringen ønsker å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet – på akkurat samme sted.

Julespesial 2 – Kampen om Empirekvartalet /Regjeringskvartalet

 

23.desember – Et blikk på Byantikvaren utenfra

hjljhuil-046

Ulf Holmene hos Riksantikvaren har samarbeidet tett på Byantikvaren i mange år. Han har vært en av redaktørene av jubileumsboken og skriver her sin lille personlige hilsen til Byantikvaren og arbeidet vi gjøre sammen. ¨På bildet ser vi byantikvar Janne Wilberg, daværende ordfører Fabian Stang og riksantikvar Jørn Holme sammen avduke skilt i Maridalen.

Les Ulfs artikkel her: 23-ulf-holmene