Oslo-Aker-jubileum: Marienlyst

Marienlyst 1938 Harstad OM

Søndag 22.4 går vårens store byvandring av stabelen. I regi av Oslo Museum – Kjenn din by, går museet, Byarkivet, Byantikvaren og Fortidsminneforeningen langs den gamle 1948-grensen i ca tre timer. Et av stoppene på ruten er Marienlyst, der moderne lamellblokker i funksjonalistisk stil ble oppført 1934-36. Området, som lå i Vestre Aker kommune, ble et av landets tettest befolkede, blokkene hadde til sammen 530 leiligheter. Omtrent samtidig oppførte Oslo kommune funkisbebyggelse på den andre siden av Kirkeveien, langs Fagerborggata. Den nye tid var kommet til begge kommunene. Møt opp på byvandring 22.4, ved Sagene kirke kl.13.00. Mer info her: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-oslo-aker-sant/
(Foto: Harstad/Oslo Museum)

Byantikvaren søker dyktig arkeolog

På grunn av større pågang av prosjekter enn ventet har Byantikvaren i Oslo ledig et engasjement i 2 måneder som feltleder på arkeologiske registreringer. Oppstart av engasjementet er helst uke 17 men kan forhandles noe.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil omfatte arkeologisk feltarbeid og rapportskriving, samt for- og etterarbeid til prosjektene.
 • Feltarkeologene vil også kunne involveres i Byantikvarens skjøtsels- og formidlingsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Hovedfag/mastergrad i arkeologi foretrekkes, men også fullført bachelorgrad kan være aktuelt.
 • Det er krav om at søker har erfaring fra arkeologisk feltarbeid og er godt kjent med de vanligste registreringsmetodene.
 • Kjennskap til Oslo og erfaring fra registrering i by vektlegges.
 • Erfaring med GIS-verktøy og innlegging av registreringsdata i Askeladden er en fordel.
 • Det vil også bli vektlagt at du har førerkort og disponerer egen bil.

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Arkeolog

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, men innenfor Oslo kommunes lønnsregulativ.
 • Godt sosialt miljø.
 • Kompetent fagmiljø.

Søknadsfrist

Snarest, søknader vil bli vurdert fortløpende.

Kontaktinfo:

Kortfattet søknad med CV sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no

Ved ytterligere spørsmål kan man kontakte:

Arkeologikoordinator Geir Strandberg Sørgård, geir.sorgard@bya.oslo.kommune.no, tlf 95965788

Oslo/Aker-jubileum – Forstadsbanene

Rolf Thoresen BYARK

De vestlige forstadsbanene er i dag en naturlig del av hele byens t-banenett, men var opprinnelig en viktig del av utviklingen av Vestre Aker. De ble også et fint samarbeidsprosjekt mellom Oslo og Aker. AS Holmenkollbanen hadde åpnet sin bane i 1898 og man ønsket at denne skulle forlenges ned til sentrum. Tunnel ble foreslått som et av alternativene. Kristiania formannskap behandlet saken, og selv om det var diverse diskusjoner underveis, f.eks. om hvor de ulike stasjonene skulle ligge, ble man etterhvert enige. I 1909 behandlet så Aker kommunestyre saken. Byggingen av tunnelen startet i 1912. I mellomtiden hadde Kristianias sporveisnett nådd til bygrensen ved Majorstua og i 1915 ble det holdt en konkurranse om hvem som kunne komme med det beste forslaget om et fremtidig banenett. Kristiania og Aker spoveiskomité samarbeidet så i tiden framover. Plassen tillater ikke detaljer rundt prosessen, men resultatet ble at Sognsvannsbanen, Røabanen og Kolsåsbanen ble bygget. Tunnelen til Nationaltheateret sto ferdig i 1928 og ut på 30-tallet ble det bygget forstadsbaner, og solgt tomter i tilknytning til disse. Mye bebyggelse vokste opp rundt stasjonene og mange er fremdeles knutepunkter i dag. Bildet viser en av de karakteristiske blå vognene som mange husker, fotografert på Kolsås i 1980. Vogn 409 ble utrangert i 1991 og hugget samme år. (Foto:Rolf Thoresen/Oslo Byarkiv)

Det felles eide – Oslo Havn

Kulturreportasjen KunstKunster: Per Krohg (1938) Oslo Havn – Foto: Oslo kommunes kunstsamlinger/ KUL

Gratulerer Oslo kommune med åpningen av utstillingen Det felles eide! Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kunstnernes Hus og Kulturetaten hvor du kan se et spennende utvalg av Oslo kommunes store kunstsamling som er utplassert på 1000 steder i byen til glede for byens borgere.

Utstillingen inneholder fire kunstverk fra Oslo havn. Disse har fått et eget radioprogram der både kunstverkene og havnehistorien profileres. Her trekkes også trådene til dagens byutvikling. Bli med journalist Erik Jacobsen, Kulturetaten og Byantikvaren på dypdykk.

NRK P2 Kulturredaksjonen Kunst