Coronasiruasjonen – Oppdatering

Hele Byantikvaren har hjemmekontor og driften være basert på digitale løsninger. Alle interne og eksterne fysiske møter er avlyst. Vi vil så langt det er mulig drive saksbehandling via elektroniske hjelpemidler, med de begrensninger som følger av at en del ansatte har ansvaret for barn.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt til over sommeren. På grunn av stor sakspågang har vi ikke mulighet til å opprettholde «hurtigsaksbehandlingen» med en ukes frist. Men vi vil forsøke å besvare enkle byggesaker så raskt det lar seg gjøre. Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500.