Egne planer

Bystyret har gitt Byantikvaren i oppgave å fremme egne reguleringsplaner der anlegg skal reguleres til bevaring. I de senere år har det årlig vært fremmet fra 1 til 5 planer for vedtak. Etaten prioriterer saker der det er vedtatt midlertidig forbud mot tiltak, samt plansaker i tråd med andre overordnede føringer. Vedtatte verneplaner, som verneplan for Akergårdene, danner her viktige føringer.