Maridalen

IMG_3467

 

Maridalen kultur- og natursti

Skiltingsprosjektet i Maridalen er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Maridalens Venner. Hovedmålet er å synliggjøre kulturminner, kultur- og naturmiljø i Maridalen. Riksantikvaren har gitt hovedtilskuddet til prosjektet, og Byantikvaren i Oslo har vært det utøvende leddet fra kulturminnesiden.

Riksantikvaren ønsket å bidra til synliggjøring av kulturminner i Maridalen, med oppstart i Kulturminneåret 2009. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Maridalens Venner hadde lenge arbeidet for etablering av en natur- og kultursti i Maridalen. Den 7.5.2009 besluttet derfor Riksantikvaren og Byantikvaren å bygge opp om det gode arbeidet som allerede var i gang rundt en natur- og kultursti i dalen.

I perioden 2010–12 er det satt ut 31 skilt som forteller om Maridalens kultur- og naturhistorie.

Det er lagt vekt på bruk av vedlikeholdsfrie og diskré skilter, som ikke tar oppmerksomheten bort fra kulturminnene. Svae Design har designet oppslagene, og Arkeoplan har produsert skiltene.

Med unntak av skiltene om Skar leir og krutthuset er samtlige skilt satt opp nær Maridalsvannet, langs vei eller turløype. Det er lagt vekt på at skiltene skal stå ved det kulturminnet det fortelles om. Skiltene står spredt og nettpublikasjonen er derfor en god måte å formidle en samlet plassering på.

Byantikvaren har laget et enkelt  kart over skiltene, her kan man se hvor de er satt opp. Klikk på kartet for å forstørre det.

kart

Hele skiltserien er publisert i Maridalens Venners Årsskrift for 2013.

IMG_6490just