Regjeringskvartalet – hva mener Byantikvaren?

Regjeringskvartalet 1
Byantikvaren mener at god byutvikling må skje på kulturminnenes premisser. Regjeringskvartalet må videreutvikles med dette som utgangspunkt og med volumer som ikke sprenger proporsjonene i den historiske teppebyen.

Her kan du få vite mer om vår posisjon i saken.

Uttalelser
Byantikvarens uttalelse til planprogram – Regjeringskvartalet
Vedlegg 1 Regjeringskvartalet
Vedlegg 2 Regjeringskvartalet
Vedlegg 3 Regjeringskvartalet

Kronikker
Byantikvaren i samarbeid med Oslo Museum 29.3.2013
Debattinnlegg Ellen de Vibe og Janne Wilberg


Medieoppslag
Klassekampen 8.6.2015
Aftenposten på Byantikvarens side 29.4.2015
Østlandssendingen 24.4.2015
NRK 13.3.2015
NRK 26.1.2012