Skoleverneplanen

Bilde 014  byyyy 108

2008-2010 samarbeidet Byantikvaren med Undervisningsbygg om en verneplan for Osloskolen.

Målsettingen med verneplanen er å identifisere og dokumentere kulturhistoriske verdier knyttet til skolebygninger og skoleanlegg i Oslo. Samtlige bygninger og anlegg oppført før 1980 er registrert og vurdert med hensyn til verneverdier. Verneplanen skal være et operativt dokument både for Undervisningsbyggs forvaltning av verneverdig bygningsmasse, og for dialogen med antikvariske myndigheter ved senere saksbehandling.  Verneplanen består av to dokumenter; en del som omfatter skolehistorikk for Oslos og Akers skolealegg, med angivelse av viktige skolehistoriske hendelser, samt arkitektonisk og byplanmessig utvikling for Oslo, og en del som er en katalog som inneholder de skolebygninger og anlegg som blir underlagt verne-restriksjoner, med bygningsbeskrivelse og angivelse av formål, omfang og begrunnelse for vern.

Registreringen omfatter ca 150 skoleanlegg med tilsammen ca. 500 bygninger. På bildene sees Sinsen skole og trapperommet på Vahl skole.

En digital utgave av verneplanen finner du her:

Verneplan for Osloskolene