ENØK

Energisparing

Sofienberg tek fagskole etterisolering 29.06.10 003

Alle bygninger – også bevaringsverdige – kan forbedres slik at energibehovet blir mindre. Det er imidlertid viktig at dette blir gjort på en skånsom måte slik at fasader, bygningskonstruksjoner og innemiljø ikke blir ødelagt. Selv om mye kan gjøres vil det som oftest ikke være mulig å redusere energibruken i bevaringsverdige bygninger slik at det tilsvarer nybygg.

Bygg og bevar har samlet en del informasjon om Enøk her.

På bildet ser vi Sofienberg skole under etterisolering. Der stillasene er fjernet er arbeidet fullført, i tråd med gode, antikvariske prinsipper.