Farger

14

Fargesettingen er en viktig del av en bygnings arkitektur. Murgårdene var malt med kalkmaling som ofte hadde ganske dempede farger som skulle skape inntrykk av at fasaden var oppført i kostbare steinsorter som sandstein, kalkstein, marmor osv. Videre var farger i flere nyanser av gul og grønn  også mye benyttet. Murgårdsbebyggelsen hadde alltid lik farge på porter, dører og vinduer. Disse var nesten alltid malt i en mørk farge som brun, grønn, rød. Hvite malte vinduer blir først vanlig å bruke på bygninger oppført i de første 10 årene av 1900tallet.

Skal gården males anbefaler Byantikvaren at man skraper av et prøvefelt for å se hvilke farger bygningen historisk har hatt. Det innerste fargelaget på pussen og vinduene indikerer den opprinnelige fargesettingen. Er alle vinduene i bygningen skiftet ut, kan en finne den opprinnelige fargen ved å skrape på et kjellervindu eller på porten.  Noen ganger var sokkeletasjen og ornamentene rundt vinduene malt i en avvikende farge, men ikke alltid. Et godt tips er å søke i Oslobilder.no for å se om bygningen er avbildet der. Et svart hvitt foto viser ikke fargene, men kan si noe om gården opprinnelig var ensfarget eller hadde mørke og lyse nyanser.

Helgesens gate 12 og 14 (bildet) har blitt tilbakeført til opprinnelig fargesetting og malt med kalkmaling. Grundige undersøkelser av fasaden kartla hvordan den opprinnelig har sett ut. Samvirkelaget ble etablert på 1930-tallet og holdt til i gården i mange år.

Byantikvarens informasjonsark om fargesetting av murgård

For fargesetting av andre eldre bygninger kan man bruke samme metode. Gamle foto kan også her være til hjelp.