Verneplaner

Akergårdene

En verneplan har ingen formell status, mer er et viktig forvaltningsverktøy som gjør det lettere å vite hva som er verneverdig og å drive forutsigbar og god forvaltning. Verneplanen “eies” gjerne av en sektor i Oslo kommune. Byantikvaren har bidratt i flere slike kommunale samarbeidsprosjekter.