Frognerfunkis

xxxxxx 027

Funkisregistreringen på Frogner ble gjennomført høsten 2013 som en videreføring og
avslutning av tidligere gjennomgang av Frognerfunkis fra 2004, utført av stud. AHO Mette
Værnes. Registreringene har vært utført i Frogner bydel og har omfattet bygninger oppført i perioden
1927-40 med et funksjonalistisk formspråk.

Totalt er det 636 bygninger i Bydel Frogner som er oppført mellom 1927 og 1940, 320 var
allerede oppført på Gul liste. I prosjektet ble 171 bygninger vurdert for listeføring. 113 bygninger er vurdert inn på listen
og 58 bygninger har blitt vurdert til å ha en så lav verdi at de ikke vil bli listeført. Når en såpass stor prosentandel
av bygningsmassener vurdert som verneverdig har dette bakgrunn i den høye kvaliteten på bebyggelsen,
samt ønsket om å ta vare på det preget funkisarkitekturen har satt på Oslo.

Fullføringen av funkisregistreringen ble markert med et byvandring i strøket, samt et arrangement på Oslo Museum. Det ble også laget et lite hefte, som både fortalte Frogners bebyggelseshistorie og også redegjorde for prosjektet. Heftet finner du her.