Kontakt oss

Telefon sentralbord:
482 30 417

E-post:
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Postadresse:
Byantikvaren i Oslo, postboks 2094 Grünerløkka 0505 Oslo.

Kontaktinformasjon til våre ansatte:
Liste med e-post og telefonnummer finner du her. 

Organisasjonsnummer:
976 819 993

Fakturaadresse:
Byantikvaren
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Merk fakturaen med ressursnummer 18920008

Kundemottaket:
Tlf 95 99 06 17

Drop inn – saksbehandling over disk:

Byantikvarens publikumsmottak er sommerstengt fra 22. juni til 7. august.

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 09:00 til 11:30 i samme tidsrom.