Kontakt oss

Åpningstider

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre for fysisk fremmøte.

Telefontid Kundesenteret:

.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500. 

For tiden har Byantikvaren svært stor saksmengde, og covid-19-situasjonen i Oslo bidrar også til ytterligere forsinkelser. Vi er pålagt å prioritere saker som kommer til oss fra Plan- og bygningsetaten og andre offentlige aktører, og lovpålagte oppgaver som søknader om dispensasjon fra fredning i medhold av kulturminneloven. Vi må derfor varsle at henvendelser om forhåndsuttalelser i nye bygge- og rivesaker kan få en saksbehandlingstid på opptil 12 uker. Pr. desember 2020 er estimert saksbehandlingstid 8-10 uker.

Vi gjør også oppmerksom på at på grunn av restriksjonene som følger av covid-19-situasjonen i Oslo, kan Byantikvaren for tiden ikke stille i fysiske møter og kun på enkelte utendørs befaringer.

Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3, men sentralbordet er åpent for telefoner fra 09:00 til 11:30 alle hverdager.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt inntil videre. På grunn av stor sakspågang har vi ikke mulighet til å opprettholde «hurtigsaks-behandlingen» med en ukes frist. Men vi vil forsøke å besvare enkle byggesaker så raskt det lar seg gjøre.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500.

Åpningstider og henvendelser 

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på bloggen.

Åpningstid sentralbord telefon: Det er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre.

Telefontid Kundesentert: Tirsdag, onsdag og torsdag fra 12.30-15.00

Telefon sentralbord:

482 30 417

E-post:
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Postadresse:
Byantikvaren i Oslo, postboks 2094 Grünerløkka 0505 Oslo.

Kontaktinformasjon til våre ansatte:
Liste med e-post og telefonnummer finner du her. 

Organisasjonsnummer:
976 819 993

Fakturaadresse:
Byantikvaren
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Merk fakturaen med ressursnummer 18920008

Kundemottaket:
Tlf 95 99 06 17