Kontakt oss

Telefon

482 30 417

Tirsdag 09:00 -11:30 Onsdag 12:30 – 15:00 Torsdag 09:00 – 11:30.

Dette er faglig veiledning i generelle saker. Ønsker du kontakt med din saksbehandler, tar du direkte kontakt eller med postmottak.

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien, og at enkelte ganger kan vi holde stengt av andre årsaker. Dette finner du informasjon om under fanen åpningstider.

Publikumsmottak

Du må booke tid på forhånd til publikumsmottaket. Det kan du gjøre her:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/KundemottakBYA@oslokommune.onmicrosoft.com/bookings/

Svartid på henvendelser

Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det ta lenger tid. Private tiltakshavere bør bestille tid i vårt publikumsmottak for raskere saksgang. Ved behov for Byantikvarens forhåndsuttalelse i byggesaker som gjelder private eiendommer på Gul liste, vil saksgangen i de fleste tilfeller være raskere ved saksbehandling «over disk» enn ved å sende en skriftlig henvendelse. Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3.

Telefon

482 30 417

E-post:
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Postadresse:
Byantikvaren i Oslo, postboks 2094 Grünerløkka 0505 Oslo.

Kontaktinformasjon til våre ansatte:
Liste med e-post og telefonnummer finner du her. 

Organisasjonsnummer:
976 819 993

Fakturaadresse:
Byantikvaren
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Merk fakturaen med ressursnummer 18920008

Kundemottaket:
Tlf 95 99 06 17