Kontakt oss

NB Siste åpningsdag i publikumsmottaket før jul er torsdag 16.desember.

Lang ventetid for svar på henvendelser

Vi har for tiden et stort etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid ved henvendelse til vårt postmottak. Årsaken til dette er mange flere skriftlige henvendelser enn før fordi publikumsmottaket har vært stengt som følge av pandemien.  Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Byantikvaren åpner publikumsmottaket igjen for forhåndsavtalte møter fra 1.sept 2021 (se nedenfor), og dette vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen.

1.sept.2021 åpner vi igjen Byantikvarens publikumsmottak i Maridalsveien 3 («saksbehandling over disk») på tirsdag, onsdag og torsdag 09:00-11:30 og 12:30-15:00. Du kan ringe Byantikvarens sentralbord 48 23 04 17 og avtale tidspunkt. NB! Det er foreløpig ikke mulig med «drop in» – alle må ha forhåndsavtale. Av smittevernhensyn ber vi om at bare én person stiller i møtet, og at du bruker munnbind i våre lokaler. Husk å ta med utskrift av tegningsmateriale, foto etc.

Vi gjør også oppmerksom på at Byantikvaren i denne perioden ikke tilbyr veiledning pr. telefon.

Åpningstider

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Vi gjør også oppmerksom på at på grunn av restriksjonene som følger av covid-19-situasjonen i Oslo, kan Byantikvaren for tiden ikke stille i fysiske møter eller på innendørs og utendørs befaringer.

Åpningstider og henvendelser 

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på bloggen.

Telefon sentralbord:

482 30 417

E-post:
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Postadresse:
Byantikvaren i Oslo, postboks 2094 Grünerløkka 0505 Oslo.

Kontaktinformasjon til våre ansatte:
Liste med e-post og telefonnummer finner du her. 

Organisasjonsnummer:
976 819 993

Fakturaadresse:
Byantikvaren
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Merk fakturaen med ressursnummer 18920008

Kundemottaket:
Tlf 95 99 06 17