Brannvern

P1110263

Brannsikring er viktig uansett om man bor i en bevaringsverdig bygning eller ikke. Vi anbefaler alle å holde fokus på brannsikkerhet. På denne siden er det bl.a lagt ut lenker til viktig informasjon fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune og Riksantikvaren. Byantikvaren gir gjerne generelle råd om brannsikring, men for utredninger vil vi anbefale bruk av brannkonsullenter.

Byantikvaren lanserte nylig informasjonsarket “Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører”, som er laget i samarbeid med Brann- og redningsetaten. De gamle dørene trenger slett ikke skiftes ut, men kan brannsikres med enkle midler.

 

   Informasjonsark,  rapporter og artikler

  • Markering av rømingsvei
  • Piper og ildsteder.
    Dette informasjonsarket handler om skader, istandsetting
    og sikkerhet
  • Rapport om Brannsikring av trapperom i murhus utarbeidet av Riksantikvaren og COWI (pdf). Klikk her
  • Veileder for brannsikring av trehus i by. Utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap
    og Riksantikvaren Klikk her

Brannforbyggende tiltak og annen brannsikringsinformasjon: Brann- og redningsetaten i Oslo kommune