Brannvern

P1110263

Brannsikring er viktig uansett om man bor i en bevaringsverdig bygning eller ikke. Vi anbefaler alle å holde fokus på brannsikkerhet. På denne siden er det bl.a lagt ut lenker til viktig informasjon fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune og Riksantikvaren. Byantikvaren gir gjerne generelle råd om brannsikring, men for utredninger vil vi anbefale bruk av brannkonsulenter.

 

   Informasjonsark,  rapporter og artikler

  • Markering av rømingsvei
  • Piper og ildsteder.
    Dette informasjonsarket handler om skader, istandsetting
    og sikkerhet
  • Rapport om Brannsikring av trapperom i murhus utarbeidet av Riksantikvaren og COWI (pdf). Klikk her
  • Veileder for brannsikring av trehus i by. Utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap
    og Riksantikvaren Klikk her

Brannforbyggende tiltak og annen brannsikringsinformasjon: Brann- og redningsetaten i Oslo kommune