Havnepromenaden

1978459_693042654174209_8329928821088020340_o

Velkommen til Havnepromenaden! Byantikvaren har bidratt med historiske skilttekster langs den 9 km lange promenaden fra Frognerkilen til Kongshavn. I begge ender kan du fortsette turen langs kyststien. I Frognerkilen går ferden videre rundt Bygdøy, og ved Alna fortsetter den
sørover langs Ekeberg. Langs ruten er det satt opp infopunkter i form av oransje containere av ulik størrelse. Her kan du lese om både fortid, nåtid og fremtid, se gamle bilder og følge tegneserieheltene Krüger og Krogh gjennom 1960-tallets Oslo.

Havnepromenaden knytter byen til fjorden og øst til vest. Den har kommet til gjennom et samarbeid mellom ulike etater i Oslo kommune og hensikten er at promenaden, med tilliggende parker og byrom, gjør Fjordbyen tilgjengelig for alle i Oslo. Den er åpen hele døgnet, og tilrettelagt for alle. Havnepromenaden er folkets promenade. Her kan du vandre gjennom de ulike områdene langs fjorden og se hvordan byen endrer seg. Havnepromenaden gir orkesterplass til den raske utviklingen i Fjordbyen. De ulike områdene utvikles over tid. Noen steder er utbyggingen gjennomført, mens andre steder er i planleggingsfasen.
Fjordbyen vokser, og promenaden vokser med den. Den vil ha sitt særpreg i de ulike områdene. Når den en gang fi nner
sin endelige form vil den ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter. Her er det rom for folkeliv, arrangementer og
avslapping, kunst og arkitektur, sport og fritid, shopping, bading og promenering. Langs promenaden er også båtliv
av mange slag – fra charterbåter til cruise- og passasjerbåter
og kajakk og småbåter. Havnepromenaden er delt i ni strekninger. Hver av strekningene har sitt eget særpreg og
sin egen historie, og eies og driftes av private eller offentlige aktører.