Siemensbygget

Foto: Ørnelund/Oslo Museum 1966

Som et landemerke langs Østre Aker vei ligger det røde Siemensbygget. Du har kanskje sett det? Det ble oppført i 1967-68 som kontor- og administrasjonsbygg for Siemens Norge. Arkitekt var Odd Nansen. Området var blitt regulert til industri i 1953, men maks høyde på bebyggelsen ble satt til tre etasjer. Man måtte derfor søke dispensasjon for høyblokka, som er i ni etasjer. Det første byggetrinnet omfattet også en lagerbygning og en produksjonsbygning. Andre byggetrinn kom på 1970-tallet og omfattet to nye kontorbygninger på tre etasjer, en verkstedbygning, og en sosialfløy med barnehage.

Siemensbygget er et godt eksempel på sin tids arkitekturuttrykk – en høyblokk på ni etasjer, med lavere bygninger i tilslutning til denne, og med en karakteristisk, rød, platekledd fasade, med mørke vinduer i lange, horisontale bånd. Da Siemens i 2012-2013 fikk oppført et moderne kontorbygg like ved siden, ble de gamle bygningene fraflyttet og stående tomme. Det er sjelden en god idé å la bygninger stå forlatte og ubrukt. Forfallet setter raskt inn, og det var på et tidspunkt snakk om å rive Siemensbygget. Byantikvaren tok imidlertid til motmæle og førte den røde høyblokka på Gul liste i 2019.

Hvorfor Gul liste? I begrunnelsen skrev vi følgende: Formålet med vern er å ivareta en godt bevart kontorbygning med høy arkitektonisk kvalitet. Bygningen var en del av Siemens hovedkvarter i Norge og representerer viktig industrihistorie. Den har en svært eksponert beliggenhet og ligger som et landemerke i Groruddalen. Etter siste krig har dalbunnen i Groruddalen og områdene på Økern, Løren, Hasle og Bryn vært et viktig industri- og produksjonsmiljø i både lokal og nasjonal målestokk. Svært mange av kontorbygningene er allerede revet og dette er en av de få gjenværende.

I dag ser det ut til at Siemensblokka skal få bli stående. Det er planer for rehabilitering og utvikling av Nedre Linderud som nærings- og boligområde. I en av lavblokkene, det såkalte «Startbygget» er det allerede mye aktivitet. Mange små bedrifter leier lokaler her og det arrangeres ulike tiltak for lokalmiljøet.