Kvadraturen

by 276 by 245

Kvadraturen er Oslos historiske sentrum. Her ble den nye byen grunnlagt av kong Christian IV i 1624, etter at den middelalderbyen i Gamlebyen nok en gang hadde brent ned. I Kvadraturen finnes fremdeles noen av byens eldste hus, og her holdt en gang både Rådhuset, Stortinget, og Katedralskolen til. Byantikvaren har produsert et vandrekart for Kvadraturen, som finnes i trykket form både på norsk og engelsk. Den tyske utgaven er også på vei. Det digitale kulturminneatlaset inneholder utvidet informasjon gjennom tekst og bilder.

Her finner du pdf av vandrebrosjyren «Rundtur i Kvadraturen».

Vandrebrosjyren på engelsk: «A tour of Kvadraturen»

 

Barna har også fått sin egen Kvadraturguide. Gjennom et vandrekart med to ulike ruter – en for 1700-talls byen og en for 1800-tallsbyen. Les mer om Barnas Kvadratur her.