Kabelgata

stk

Det vi i dag kaller Kabelgata var tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk på Økern. I dag er fabrikken nedlagt og som så mange industriområder står landskap og bygninger foran store endringsprosesser. I et industrihistorisk perspektiv er STK en viktig norsk bedrift. Det var en av Oslos store arbeidsplasser med 4000 ansatte på det meste. Bedriften kan dessuten karakteriseres som teknologisk nyskapende i internasjonal sammenheng. Anlegget representerer og formilder i dag en rekke kulturhistoriske verdier. Her finner vi arbeiderhistorie, teknologi- og industrihistorie og spennende norsk industriarkitektur fra flere epoker. Dette dokumentet viser hvordan fabrikkanlegget tok form, vokste og endret seg opp gjennom årene. Målet med arbeidet har vært todelt: å dokumentere utviklingen samt å vurdere de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget slik det står

 

Kulturminnegrunnlag for Kabelgata