Ekebergparken

Ekebergparken er kjent for sine mange skulpturer, men området har også stor forekomst av kulturminner som spenner fra eldre steinalder og opp til 1900-tallet. Kulturminnene er en sentral del av opplevelsene i parken. Som del av arbeidet forut for åpningen i september 2013, bidro Byantikvaren med tekst og illustrasjoner til informasjonsskilt som forteller områdets historie. Som vandrende langs parkens turveinett kan man blant annet lære om steinalderbosetninger, gravhauger, skålgroper, skipssetting, folkeparken fra 1800-tallet, æreskirkegården fra 2. verdenskrig, Ekebergrestauranten og sveitservillaene på Karlsborg.