2. Verdenskrig

IMG_0511Byantikvaren i Oslo har siden 2012 hatt 2. Verdenskrig som et satsningsområde. Vi har i samarbeid med kunsthistoriker Øyvind Reisegg gjort en bred kartlegging av okkupasjonsmaktens omfattende byggevirksomhet i Oslo og også kartlagt de få sporene som er tilbake. Krigens kulturminner er fra 2015 også et satsningsområde for hele kulturminneforvaltningen i Norge.

Det finnes ingen samlet oversikt over tyskernes byggevirksomhet i Norge. Landsverneplan for Forsvaret (LVP) utarbeidet av Forsarsbygg ved Forsvarets Kulturminneprosjekt (FKP) 1995-2000 er den eneste landsdekkende, større kartleggingen som finnes og utgjør fortsatt et referanseverk for militære kulturminner.

Her finner du lenken til landsverneplanens temaartikkel om tyskerbyggeriet som har vært viktig for kartleggingen i Oslo:
Det tyske militærbyggeriet i Norge

Byantikvaren samarbeider med andre aktører om dette temaet, noe som har resultert i flere artikler om ulike perspektiver ved krigens kulturminner:

Byminner:
Puslespillet om andre verdenskrig i Oslo

Fortidsvern:
Krigens kulturminner i Norge – hva nå – Fortidsvern
Den andre verdenskrig i Oslo – en saga blot Fortidsvern
Soldatkaserner til besvær (Ormsund) Fortidsvern
Konsentrasjonsleiren Sachsenhausen – Fortidsvern
Okkupasjonsmaktens kulturminner – Problemstillinger ved vern og bevaring