Bygdøy

BYGDY_~1_700

Et kulturmiljø fredes først og fremst for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter bare utearealene og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige. Vedtak om kulturmiljøfredninger fattes av Kongen i statsråd. Bygdøy er det åttende kulturmiljøet som fredes i Norge

Bygdøy kan i dag vise til mangfoldig natur- og kulturminner fra kong Karl Johans gamle folkepark. Kulturmiljøfredningen og naturreservatene sikrer en unik kilde til kunnskap, opplevelse og bruk for både byens befolkning og tilreisende.

Les mer om Bygdøy kulturmiljøfredning her.