Grand Café – hvad nuh?

Grand Hotel

Grand Café er en helt selvfølgelig del av byens identitet og historie. Sjeldent mange er opptatt av lokalets skjebne og saken har vakt stor interesse i mediene ikke bare nasjonalt, men også flere utenlandske aviser har omtalt saken, bl.a. the Guardian.

Byantikvaren, og også Riksantikvaren, mener det knytter seg så høye kulturhistoriske verdier til både hotellet og caféen at de er fredningsverdig. Vi skal i dialog med eieren bidra til at de historiske kvalitetene videreføres, også dersom det blir en ny bruk.

Aftenposten 24.6.2015

Aftenposten 25. juni

Les mer her: Dagbladet 23.6.2015