Maritim plan

Strategi maritime kulturminner forside
Oslo Havn KF har laget en kulturminneplan over havnas arealer, miljøer, bygninger, objekter og anlegg. Planen er ikke en verneplan, men gir en oversikt over historiske kvaliteter som bør dokumenteres eller vernes og tas vare på. Planen finner du her.

I 2008 ga Byantikvaren ut «Strategi for vern av maritime kulturminner». Den kan lastes ned her.