Universell tilgjengelighet

DSC_0134

Historiske bygninger er del av vår felles kulturarv. Byantikvaren ønsker å bidra til at Oslos verdifulle kulturminner og kulturmiljøer får universell utforming så langt dette kan skje uten at vesentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier går tapt. Vi har derfor utarbeidet en «Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo». Veilederen har hovedfokus på å bevege seg til og inn i en bygning, og er bygget opp med en eksempelsamling som redegjør for forbedret tilgjengelighet til en bygning samtidig som dette er målt opp mot vern og tålegrense for endringer.

Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo