Porter og gjerder

IMG_7127 IMG_7129

Porter & gjerder er svært viktige elementer i verneverdige anlegg og opprinnelig ofte planlagt som del av en arkitektonisk helhet. De representerer derfor viktige kulturminneverdier som bør tas vare på – og ikke skiftes ut. Det flotte smijernsgjerdet rundt Bygdøy kongsgård stammer fra Paléhaven i Oslo sentrum og ble flyttet i forbindelse med omlegging av jernbanen rundt Akershusneset i 1907. Gjerdet fremgår av gamle bilder fra 1807 og gjerdet er antagelig enda eldre enn dette. Et godt eksempel på at god vedlikehold gir lang levetid!

Det er ikke likegyldig hvilken utforming port og gjerde har. Utforming er knyttet til arkitekturstil og hver epoke kjennetegnes ved tidstypisk utforming. Ta derfor først og fremst vare på det gamle fine gjerdet du har. Vedlikehold må alltid påregnes! Gå nennsomt frem og bytt bare ut deler som er nødvendig å skifte – gammelt treverk holder gjerne en mye høyere kvalitet enn nytt.

Byantikvarens informasjonsark om porter og gjerder er under utarbeidelse

IMG_7128