Vinduer

1700-krysspost Fred5 Fredensborgveien vinduer

Vinduer er svært viktige bygningselementer. De fortellerom stilhistorie og tradisjonelt håndverk. Selv små endringer av vinduene kan resultere i at en bygnings fasade endres vesentlig. Gamle vinduer er som oftest laget av trevirke med høy kvalitet. De bør derfor bevares. Hvis vinduene allerede er skiftet -og skal skiftes ut igjen – er det viktig å lage gode kopier for at fasaden skal framstå som den opprinnelig gjorde.

Byantikvarens informasjonsark om gamle vinduer
Byantikvarens momentsliste for gode vinduskopier