Gul liste

Gule listen-kopi 2Gul liste forvaltes i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Publikumsversjonen av Askeladden heter Kulturminnesøk, og her kan alle få full oversikt over hovedstadens registrerte kulturminner. Oslos innbyggere kan selv sjekke vernestatus for bygården sin eller huset sitt, og gjennom kart, bilder og tekst finne mer informasjon om de registrerte kulturminnene.

Det er laget et eget kart for Gul liste.

I kartet er kulturminnene fargekodet:

  • rød betyr fredet
  • oransje betyr vernet etter plan- og bygningsloven
  • gult betyr kommunalt listeført

Klikk på et registrert kulturminne i kartet for å få informasjon om kulturminnet. Tekniske problemer med kartet rettes til Riksantikvaren.

Eiendommer som står oppført på Gul liste

Dersom eiendommen er registrert i Gul liste skal Byantikvaren gi en rådgivende uttalelse for byggesaker som berører eiendommen. Informasjonsark om Gul liste