Veiledere i byggesaker

vindusarkferdig   Murgård

NB Vi gjør oppmerksom på at enkelte informasjonark kan inneholde foreldet info om kundemottak og åpningstider.

Informasjonsark arkeologi

Balkongveileder

Bevaringsverdige inngangsdører og porter

Forvaltning av fredede anlegg

Fundamenter, setninger og refundamentering

Funkisbebyggelse på Bislett

Ta vare på funkisen – informasjonsark

Funnpotenisale arkeologi kategori 1,høyt funnpotensiale

Funnpotenisale arkeologi kategorii 2, middels funnpotensiale

Funnpotenisale arkeologi kategori 3, øvrige områder

Gul liste

Huseiers ti bud for vedlikehold

Loftsveileder

Markiser og solskjerming

Fargesetting av 1800-talls murgårder

Solceller

Overvann, grønne tak for flomdemping

Parabolantenner på verneverdige bygninger

Rivesaker – Byantikvarens rolle

Skilt- og reklameveileder for verneverdig bebyggelse

Universell utforming

Varmepumper på verneverdig bebyggelse

Verdien av kulturminner

Momentsliste for gode vinduskopier

Vinduer – vedlikehold av vinduer i verneverdig bebyggelse

Byantikvarens veiledere og informasjonsark finner du også på Oslo kommunes nettsider her. Scroll nedover på siden for å filtrere, f.eks. på tema eller utsteder.

Murbyen Oslo har mye bra informasjonsmateriell på sine nettsider. Her er noen av deres infosider. Du finner flere her. 

Fargesetting av fasader

Fukt: forbygging og vedlikehold

Fasader: puss og overflatebehandling

Vinduer: vedlikehold og restaurering

Dører og porter

Trapperom og portrom

Energieffektivisering

Brannsikring

Hos Bygg og bevar finner du mye informasjon som kan være nyttig for deg som eier et eldre hus.

Også Riksantikvaren har mye relevant informasjon. Her finner du deres veiledere for bygg og anlegg.