Veiledere i byggesaker

vindusarkferdig   Murgård

Byantikvarens veiledere og informasjonsark finner du på Oslo kommunes nettsider her. Scroll nedover på siden for å filtrere, f.eks. på tema eller utsteder.

NB Vi gjør oppmerksom på at enkelte informasjonark kan inneholde foreldet info om kundemottak og åpningstider.