Kulturminnegrunnlag

Byantikvaren har i flere år deltatt i Groruddalssatsingen og har dermed hatt et spesielt fokus på Groruddalen. Det har vært gjennomført flere registreringer og kartlegginger, og i fire tilfeller har arbeidet materialisert seg i såkalte kulturminnegrunnlag.  Et kulturminnegrunnlag har som mål å dokumentere og beskrive et områdets utvikling samt vurdere de kulturhistoriske verdiene. Vi mener historisk kunnskap og forståelse av et område er en forutsetning for å kunne ivareta de kulturhistoriske verdiene på en god måte. I menyen kan du lese mer om de ulike områdene og finne link til kulturminnegrunnlaget.