Saksbehandling over disk

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag.

Timebestilling

Tjenesten er for deg som:

 • Skal gjennomføre søknadspliktige tiltak på en eiendom på Gul liste.
 • Skal søke om riving av en bygning/anlegg.
 • Vil ha innledende råd om større utviklingsprosjekter.
 • Trenger en bekreftelse på at tiltaket du planlegger er en tilbakeføring til opprinnelig / tidligere utseende, for dermed å unngå søknadsplikt.

Alle andre henvendelser må sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no

Her kan du bestille time: https://outlook.office365.com/owa/calendar/KundemottakBYA@oslokommune.onmicrosoft.com/bookings/

Hva må du ha med deg til timen?

Hvis du skal få saken din ferdig behandlet over disk, må du ha med utskrift på papir av:

 • Redegjørelse for hva du ønsker å gjøre på eiendommen din, gjerne med en punktliste som viser hvert enkelt tiltak.
 • Gode fotografier av situasjonen nå. Det er særlig viktig med gode detaljbilder av f.eks. vinduer, dører, panel og så videre, dersom de er planlagt skiftet ut.
 • Ta gjerne med eldre fotografier av opprinnelig/tidligere utseende.
 • Tegninger av sist godkjente situasjon. Dette finner du hos Plan- og bygningsetaten.
 • Situasjonskart, flyfoto el.l. med tiltakets ytre grenser påtegnet.
 • Tegninger (målsatte plan-, fasade- og snitt-tegninger) og/eller gode perspektivillustrasjoner av det ønskede tiltaket.

Praktisk om timen

 • Den varer i 25-30 minutter
 • Den er gratis
 • Vi fører ikke referat
Torsdag 09:00 – 11:30

Svartid på henvendelser

Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det ta lenger tid. Private tiltakshavere bør bestille tid i vårt publikumsmottak for raskere saksgang. Ved behov for Byantikvarens forhåndsuttalelse i byggesaker som gjelder private eiendommer på Gul liste, vil saksgangen i de fleste tilfeller være raskere ved saksbehandling «over disk» enn ved å sende en skriftlig henvendelse. Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3.
 
 
 
 
 

Åpningstider og henvendelser 

Merk at publikumsmottaket er stengt i jul, påske og sommerferie (uke27-33).