Saksbehandling over disk

NB Siste åpningsdag i publikumsmottaket før jul er torsdag 16.desember.

Lang ventetid for svar på henvendelser

Vi har for tiden et stort etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid ved henvendelse til vårt postmottak. Årsaken til dette er mange flere skriftlige henvendelser enn før fordi publikumsmottaket har vært stengt som følge av pandemien.  Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Byantikvaren åpner publikumsmottaket igjen for forhåndsavtalte møter fra 1.sept 2021 (se nedenfor), og dette vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen.

1.sept.2021 åpner vi igjen Byantikvarens publikumsmottak i Maridalsveien 3 («saksbehandling over disk») på tirsdag, onsdag og torsdag 09:00-11:30 og 12:30-15:00. Du kan ringe Byantikvarens sentralbord 48 23 04 17 og avtale tidspunkt. NB! Det er foreløpig ikke mulig med «drop in» – alle må ha forhåndsavtale. Husk å ta med utskrift av tegningsmateriale, foto etc.

Vi gjør også oppmerksom på at Byantikvaren i denne perioden ikke tilbyr veiledning pr. telefon.

Åpningstider og henvendelser 

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på bloggen vår http://www.byantikvaren.no