Saksbehandling over disk

NB

Hele etaten har hjemmekontor.  Driften er basert på digitale løsninger. Alle interne og eksterne fysiske møter er avlyst. Vi vil så langt det er mulig drive saksbehandling via elektroniske hjelpemidler.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt inntil videre. På grunn av stor sakspågang har vi ikke mulighet til å opprettholde «hurtigsaks-behandlingen» med en ukes frist. Men vi vil forsøke å besvare enkle byggesaker så raskt det lar seg gjøre.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500. 

Åpningstider og henvendelser 

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på bloggen vår http://www.byantikvaren.no