Saksbehandling over disk

NB

Hele etaten er i karantene til og med 26. mars. Deretter vil alle sammen ha hjemmekontor og driften være basert på digitale løsninger. Alle interne og eksterne fysiske møter er avlyst. Vi vil så langt det er mulig drive saksbehandling via elektroniske hjelpemidler, med de begrensninger som følger av at en del ansatte har ansvaret for barn.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er stengt til over sommeren.      På grunn av stor sakspågang har vi ikke mulighet til å opprettholde «hurtigsaks-behandlingen» med en ukes frist. Men vi vil forsøke å besvare enkle byggesaker så raskt det lar seg gjøre.

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500.

Siste åpningsdag med telefon i kundemottaket er 25.juni.

Generell info

Du kan komme til Byantikvarens kontor i Maridalsveien 3 for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Vi anbefaler at du tar med deg bakgrunnsmateriale i form av bilder, tegninger og annet slik at det mulig å danne seg et visuelt inntrykk av saken og den eiendommen det gjelder.

Kun helt kurante og ukontroversielle saker knyttet til bygninger som er ført på Gul liste kan behandles over disk i Byantikvarens kundemottak. Alle saker som berører eiendommer regulert til spesialområde bevaring må tas inn til intern vurdering.

Åpningstider og henvendelser 

Har du en enkel byggesak, som møter de vanlige kriteriene for saker som kan løses i publikumsmottaket, så kan du sende inn dokumentasjon til postmottak@bya.oslo.kommune.no, og merke eposten med «Publikumsmottak» i emnefeltet. Byantikvaren vil prioritere disse sakene på vår ukentlige saksbehandlerdugnad.

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på denne bloggen.

Byantikvaren presiserer at kundemottaket er stengt i lunsjen, fra kl.11.30-12.30.

NB! Saksbehandling over disk er stengt mandag og fredag.
Det er også mulig å sende epost til postmottak@bya.oslo.kommune.no merket «kundemottak».

For andre typer henvendelser ringer du Byantikvarens vanlige sentralbord med telefonnr 482 30 417