Saksbehandling over disk

 

Du kan komme til Byantikvarens kontor i Maridalsveien 3 for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Vi anbefaler at du tar med deg bakgrunnsmateriale i form av bilder, tegninger og annet slik at det mulig å danne seg et visuelt inntrykk av saken og den eiendommen det gjelder.

Kun helt kurante og ukontroversielle saker knyttet til bygninger som er ført på Gul liste kan behandles over disk i Byantikvarens kundemottak. Alle saker som berører eiendommer regulert til spesialområde bevaring må tas inn til intern vurdering.

Åpningstider og henvendelser 
Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er tilgjengelig tirsdag til og med torsdag kl.09.00-11.30.I dette tidsrommet tas det ikke telefoner i kundemottaket, heller ikke i resepsjonen. Merk at det kan være stor pågang. Vi anbefaler derfor at du møter i god tid før kl 1100. Ellers kan du ikke regne med å få behandlet saken din på dagen.

Fra kl.12.30-15.00 er det telefontid. Saksbehandler svarer på generelle henvendelser, tlf. 959 90 617

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på denne bloggen.

Byantikvaren presiserer at kundemottaket er stengt i lunsjen, fra kl.11.30-12.30.

NB! Saksbehandling over disk er stengt mandag og fredag.
Det er også mulig å sende epost til postmottak@bya.oslo.kommune.no merket “kundemottak”.

For andre typer henvendelser ringer du Byantikvarens vanlige sentralbord med telefonnr 482 30 417