Saksbehandling over disk

Åpningstider

NB Publikumsmottakets telefon holder stengt tirsdag 23.8

Endring i Byantikvarens publikumsmottak

Telefontid:

Tirsdag 09:00 -11:30

Onsdag 12:30 – 15:00

Torsdag 09:00 – 11:30

Svartid på henvendelser

Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det ta lenger tid. Private tiltakshavere bør bestille tid i vårt publikumsmottak for raskere saksgang. Ved behov for Byantikvarens forhåndsuttalelse i byggesaker som gjelder private eiendommer på Gul liste, vil saksgangen i de fleste tilfeller være raskere ved saksbehandling «over disk» enn ved å sende en skriftlig henvendelse. Resepsjon og arkiv er stengt for personlig oppmøte i Maridalsveien 3.

Åpningstider og henvendelser 

Merk at det gjelder andre åpningstider i julen, påsken og sommerferien. Informasjon om dette finner du på Byantikvarens Facebook-side  og under nyhetsoppdateringen på bloggen vår http://www.byantikvaren.no