Holmenkollbanen

DSCF4414

Holmenkollbanen har stor attraksjonsverdi for Oslos befolkning og besøkende. Det er en spektakulær banestrekning som tar den reisende fra byen og ut i naturen. Holmenkollbanens historie går tilbake til 1890-tallet, og anleggets verdi som kulturminne er anerkjent. I 2008 fikk Byantikvaren i oppdrag av Bystyret å fremme en snarlig bevaringsplan for stasjonsområdene rundt Holmenkollbanen. I arbeidet med planen er det foretatt en gjennomgang, vurdering og prioritering av hva som bær vernes, med det siktemål å videreføre og ivareta så mye av Holmenkollbanens tradisjonelle uttrykk som mulig.

Verneplan for Holmenkollbanen