Vår historie

Byantikvaren ble opprettet i 1956. Vi er en egen etat i Oslo kommune innenfor byutviklingssektoren. Etaten fyller 60 år i 2016. Vi kommer tilbake med en utvidet etatshistorie i forbindelse med jubileet.

Byantikvaren holder til i et gammelt bryggerikvartal med eldste del fra 1855.
På østsiden av kvartalet langs Brenneriveien fantes farveri, veveri og brenneri.
Veveriet kan være det samme som den store gründeren Halvor Schou anla før han flyttet til Sagene og bygget Hjula.

Christiania Bryggeri bygget ut vårt kvartal. De ble verdenskjente for sitt prisbelønte øl som ble premiert i København 1872, Wien i 1873, Philadelphia i 1876 og i Paris i 1878 og -79. Bryggeriet opprettet filialer i London, Australia, Sydamerika og «Ostindien». Den stor eksporten og utenlandsvirksomheten kuliminerte etter krigen mellom Tyskland og Frankrike i 1870-og 80 årene da importen av øl ble stanset. Omsetningen ble gradvis konsentrert om innenlandsmarkedet. 1890-årene ble den store investeringsperioden i Maridalsveien 3.

I 1916 ble Christiania bryggeri kjøpt opp av Schous bryggeri og to år senere overtok Nora mineralvannfabrikk brusproduksjonen som forble i kvartalet inntil kommunen overtok kvartalet rundt 1970.

Bygningen som Byantikvaren holder til i, er det gamle malteriet fra 1866. Her spirte kornet til malt. Byantikvaren flyttet inn i 1996 etter arkitekt Fredrik Torps ombygginger.

Oslo Byarkiv har fått lokaler i det gamle brus-og fruktlageret til Nora som ble  omformet av samme arkitekt.

Langs Maridalsveien ligger blant annet den gamle direktørboligen som ble bearbeidet av henholdsvis arkitekt Henrik Bull og Erik Glosimodt. Bull er kjent for Nationalteatret og Historisk museum, mens Glosimodt er kjent for bl.a Dovrebanens stasjonsbygninger. I dag er bygningen utleiet til frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter bygningen.