Publikasjoner

P1010159

I forbindelse med fredningen av Møllergata skole, laget Byantikvaren en historiebok der man både tok for seg bygningshistorien og skolens historie. Det er første gang dette materialet er blitt sammenstilt på denne måten, og bl.a. ble tegninger fra Byarkivet publisert for første gang. Historieboken finner du her.