Midstuen skole

IMG_3800

Midtstuen skole – et moderne kulturminne. Ikke bare 60- og 70-tallet, 80-tallet må også med i vår skolestartmåned. Midtstuen skole er et av våre flotteste skoleanlegg fra perioden, med sin levende og lekne arkitektur og flotte og tidstypiske detaljering. Bevisst bruk av farger og materialer er blant de særegne kvalitetene, likeså de ulike volumenes utforming; noen utbygg er sirkelrunde, andre mer langstrakte, med mange ulike vindusutforminger og takvinkler. Her kan man utforske lenge og stadig finne noe nytt. Skolen er bygget som ungdomsskole 1986-88 og er tegnet av arkitekt Per-Johan Eriksen. Dens nærhet til marka er en ytteligere kvalitet og bygningen ligger godt i terrenget. Modernisme eller postmodernisme? I alle fall blant det aller beste fra 80-tallet

Oslos grendeskoler

IMG_6697

Modernismens kulturminner: Grendeskolen. Noen som husker grendeskolene? På 1970-tallet var tanken at de minste klassene hadde best av å holde til i sitt eget skolehus den første tiden, gjerne fra 1.-3.klasse. Noen grendeskoler ble bygget i tilknytning til et storskolebygg, andre alene, i nær tilknytning til boligbebyggelse, så de minste elevene skulle få en trygg og kort skolevei. I Oslo ble mange grendeskoler oppført i Groruddalen, men vi finner også en på Ullerntoppen Den ble bygget så barna i de nye terrasseblokkene ikke skulle måtte gå langt til Huseby eller senere Lysejordet skole.
I dag er mange grendeskoler nedlagt eller revet, men på Haugen og Gran skoler har småskolen fremdeles sitt eget bygg , med en liten gymsal/lekesal og små klasserom. Svartjern skole på Romsås holder stand som den eneste frittliggende 1.-4.skole i byen. På bildene ser vi Ullerntoppen (øverst, venstre), Svartjern, der fasadene nå er ombygget (øverst, høyre), Gran (under denne) og Ammerudkollen grendeskole, som nå er revet, etter å ha stått tom i mange år (nederst). Foto: Byantikvaren

Skippergata 3 – en perle som fortjener å skinne

Skippergata befaring bildeFoto: Janne Wilberg, Byantikvaren

Skippergata 3 med tidligere Grei kafé er en viktig bygning i Kvadraturen. Empiregården fra 1836 utgjør en sjelden bygningstype i Oslo og har en morsom personalhistorie knyttet til Henrik Wergeland. Inntil Grei kafé ble nedlagt var dette det eldste serveringsstedet med en sammenhengende serveringshistorie fra 1836 i Oslo. Bygningen har med unntak av Grei kafé stort sett stått tom i tyve år. Eieren som ønsket en sterk transformasjon av bygningen har nå skrinlagt planene og lagt gården ut for salg. Byantikvaren var på spennende befaring i går og kan bekrefte at gården er forbausende godt bevart. Dette er en perle som vi håper skal få en eier med interesse for å ta vare på og foredle bygningen videre.

En liten kuriositet – avdelingsleder Hogne Langset står inne i en av takarkene og peker på at det er satt inn vinduer som gjør at du kan se ut på sjøen:)

 

Modernismens kulturminner: Skolebygg  – Hauketo skole

NOR Hauketo systemskole i Oslo
Byantikvaren håper alle har hatt en flott sommer! August betyr skolestart, og vi skal selvsagt se på noen av byens modernistiske skolebygg fra ulike tiår. På bildet ser vi Hauketo ungdomsskole skole nybygget i 1968. Den er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl som på slutten av 60-tallet utviklet en systemskole som ble satt opp mange steder i landet. I Oslo har vi fem, i ulik størrelse: Hauketo, Skøyenåsen, Nordseter, Godlia og Stovner. Skøyenåsen er den best bevarte og prioritert i Verneplan for Osloskolen.

Arkitektenes mål var å tegne en skole som var billig å oppføre og hadde lave vedlikeholds- og driftskostnader. Videre skulle den gi gode muligheter for å imøtekomme pedagogenes ønsker for planløsning og innredning, og bygget skulle gi maksimal fleksibilitet for å kunne møte fremtidens endrede pedagogiske og tekniske krav.

Utover 1970-tallet ble “åpen skole” et begrep, og i Cappelen og Rodahls skolebygg la man opp til nettopp slike løsninger, med f.eks. flyttbare vegger. Skolelandskapet, et større rom, mediatek e.l. med mindre undervisningsrom rundt, ble vanlig. Flere skoler, bl.a. Hauketo, fikk dessuten svømmebasseng. I dag er alle Cappelen og Rodahls systemskoler i Oslo fremdeles i drift. De er rehabilitert, noen har fått tilbygg og påbygg, men har således også vist seg fleksible og godt egnet til skolebruk, nesten femti år etter de ble oppført. (Foto: Nasjonalmuseet)

Myntgata 2 – Arvesølvet overtatt av Oslo kommune i dag

IMG_2642Forsvarsbyggs Haakon Øberg har nettopp overrakt nøkkelen til byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna Marcussen. Foto: Byantikvaren

En del av arvesølvet forblir i offentlig eie! Et strategisk viktig tomtekjøp for Oslo kommune som i dag overtok nøkkelen til Myntgata 2. Dette er en del av Akershus festning der store deler av bygningsmassen er fredet. Når eiendommen nå er gått ut av statlig eie og over til kommunen er samtidig den antikvariske forvaltningen overført fra Riksantikvaren til Byantikvaren. Vi gleder oss til en spennende utvikling av et enestående anlegg😊

Hør byantikvar Janne Wilberg om det gamle stall- og skoleanlegget i dagens morgensending i NRK Østlandssendingen her:

Myntgata 2 i Østlandssendingen 1.8.2017