Tilskuddsordninger

Sagstuveien. Fargesetting 016 sagstuveien1b

Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg i privat eie. Midlene deles ut en gang pr. år. Søknadsfrist for å få tildelt tilskuddsmidler i 2021 er 1.november 2020. Byantikvaren mottar kun søknader om kommunalt tilskudd.

Nytt av året er at søknader om statlig tilskudd skal legges inn og sendes via Riksantikvarens søknadstjeneste Digisak. Lenken finner dere på Byantikvarens hjemmesider www.byantikvaren.oslo.kommune.no eller direkte på webadressen https://digisak.ra.no  Spørsmål om denne nye søknadstjenesten stilles til Riksantikvaren på e-post digisak@ra.no

Les mer om tilskudd, hvordan søke og last ned informasjonsbrosjyre og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider her. Nytt søknadsskjema ligger ute.