Tilskuddsordninger

Sagstuveien. Fargesetting 016 sagstuveien1b

Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg i privat eie. Midlene deles ut en gang pr. år. Søknadsfrist for å få tildelt tilskuddsmidler i 2018 er 1.november 2017.

Les mer om tilskudd, hvordan søke og last ned informasjonsbrosjyre og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider her. NB Nytt søknadsskjema (2018) vil bli tilgjengelig om ikke lenge.