Tilskuddsordninger

Sagstuveien. Fargesetting 016 sagstuveien1b

Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg i privat eie. Midlene deles ut en gang pr. år. Søknadsfrist for å få tildelt tilskuddsmidler i 2019 er 1.november 2018.

Les mer om tilskudd, hvordan søke og last ned informasjonsbrosjyre og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider her. Nytt søknadsskjema ligger ute.