Landsverneplaner – SKE

Akershus festning

Landsverneplaner er et virkemiddel for bevaring av statlig eiendom, som startet med prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer – SKE.  Forvaltningen av disse eiendommene følger litt andre regler enn eiendommer i privat og kommunal eie.

Mer om hva en landsverneplan er, virkområde og forvaltningssituasjonen finner du på Riksantikvarens hjemmesider:

Om Landsverneplaner