Ansatte

Her finner du e-post og telefonnummer direkte til våre ansatte:

Leder

Janne Wilberg                 byantikvar                                916 06 211

Administrasjonen

Stine-Mari Jansen           adm.sjef                                   900 35 715

Mai Liss Birkeland         konsulent                                 414 98 859

Lisbeth Aulie                   konsulent                                 414 99 032

Leif Paal Sønju               førstekonsulent                       414 95 730

Ellen Tobiassen              førstekonsulent                       450 01 265

 

Område vest

Morten Stige                    avdelingsleder                           915 31 818

Bengt Lifoss                     antikvar                                      957 40 934

Cathrine Reusch             antikvar                                      414 94 321

Marte M. Sæther            antikvar                                       957 63 336

Berit Johanne Henjum  antikvar                                       415 74 366

Eivind Torkjelsson         antikvar                                       915 74 907

Maria Zachariassen       antikvar                                      904 11 329

Marte Røbergshagen     antikvar                                      957 61 163

 

 

Område øst

Hogne Langset                      avdelingsleder                           932 69 757

Hallvard Trohaug                antikvar                                       959 91 079

Gry Eliesen                            antikvar                                       957 60 112

Vidar Trædal                         antikvar                                       957 48 346

Thomas O. Lie                       antikvar                                       957 57 772

Fredrik Armand Borgen     antikvar                                       957 67 971

Helga Feiring                         antikvar                                      414 95 401

 

Spesialfunksjoner

Hilde Barmen              antikvar                                              957 59 438

Tove Solbakken          informasjonsansvarlig antikvar    980 30 516

Hanne Torkildsen       planansvarlig antikvar                    957 59 978

Kristin Notø                 antikvar plan                                     915 94 519

André Korsaksel         antikvar/teknisk rådgiver               473 38 491

 

Arkeologer

Elin Hansen                arkeolog/antikvar                         958 87 327

Silje Hauge                arkeolog/antikvar                           468 14 682 (permisjon)

Geir Sørgård              arkeolog/antikvar                          959 65 788

Marianne B. Kræmer arkeolog/antikvar                        468 14 682 (vikar for Silje)

Susanne Petterson   feltarkeolog                                      905 01 654