Ansatte

Her finner du e-post og telefonnummer direkte til våre ansatte:

Leder

Janne Wilberg                  byantikvar                                          916 06 211

Administrasjonen

Stine-Mari Jansen            adm.sjef                                              900 35 715

Norunn S-Gultvedt          førstekonsulent                                  940 01 995

Leif Paal Sønju                 førstekonsulent                                  414 95 730

Sveinung Thorkildsen     førstekonsulent                                  915 74 895

Bygningsavdelingen

Vidar Trædal                      avdelingsleder                                  957 48 346

Bengt Lifoss                         antikvar                                            957 40 934

Cathrine Reusch                 antikvar                                            414 94 321 (sykmeldt)

Sigrid Varfjell                      antikvar                                            957 61 163

Eivind Torkjelsson             antikvar                                            915 74 907

Maria Zachariassen           antikvar                                            904 11 329

Marthine Wibe                    antikvar                                           488 91 911 (permisjon)

Fredrik Armand Borgen    antikvar                                            957 67 971

Thomas O. Lie                      antikvar                                            957 57 772

Helga Feiring                       antikvar                                             414 95 401

André Korsaksel                  antikvar/teknisk rådgiver                473 38 491

Mathilde E. Stabekk            antikvar                                            414 98 859

Per David Martinsen          antikvar                                             959 65 788

Tora Hay Walseng             antikvar                                              457 36 803

Hanne Torkildsen               antikvar                                            957 59 978

Planavdelingen

Marte M. Sæther                   avdelingsleder                                957 63 336

Hogne Langset                                                                            932 69 757

Kristian Svendsen                antikvar                                           959 91 079

Berit Johanne Henjum        antikvar                                          415 74 366

Hilde Barmen                       antikvar                                          957 59 438

Maria K. Krag                       antikvar                                           915 94 519

Arkeologer – sorterer under planavdelingen

Elin Hansen                          arkeolog/antikvar                        958 87 327

Silje Hauge                            arkeolog/antikvar                       468 14 682

Marianne Bugge Kræmer  arkeolog/antikvar                          468 14 682

Nora Pape                          arkeolog                                          957 62 093

Spesialfunksjoner

Tove Solbakken          informasjonsansvarlig antikvar      980 30 516