Ansatte

Her finner du e-post og telefonnummer direkte til våre ansatte:

Leder

Janne Wilberg                 byantikvar                                916 06 211

Administrasjonen

Stine-Mari Jansen           adm.sjef                                   900 35 715

Mai Liss Birkeland         konsulent                                 414 98 859

Lisbeth Aulie                   konsulent                                 414 99 032

Leif Paal Sønju               førstekonsulent                       414 95 730

Ellen Tobiassen              førstekonsulent                       450 01 265

Område vest

Morten Stige                    avdelingsleder                           915 31 818

Bengt Lifoss                     antikvar                                      957 40 934

Cathrine Reusch             antikvar                                      414 94 321

Olaf Steen                        antikvar                                       414 95 401 (permisjon)

Marte M. Sæther            antikvar                                       957 63 336

Berit Johanne Henjum  antikvar                                       415 74 366

Eivind Torkjelsson         antikvar                                       915 74 907

Helga Feiring                  antikvar                                        414 95 401 (fra 1.mars)

 

Område øst

Hogne Langset                      avdelingsleder                           932 69 757

Hallvard Trohaug                antikvar                                       959 91 079

Gry Eliesen                            antikvar                                       957 60 112

Vidar Trædal                         antikvar                                       957 48 346

Thomas O. Lie                       antikvar                                       957 57 772

Fredrik Armand Borgen     antikvar                                       957 67 971

 

Spesialfunksjoner

Hilde Barmen              antikvar                                              957 59 348

Tove Solbakken          informasjonsansvarlig antikvar    980 30 516

Kristian A. Svendsen  praktikant plan                                 915 94 519

Hanne Torkildsen       planansvarlig antikvar                    957 59 978

André Korsaksel         antikvar/teknisk rådgiver               473 38 491

Charlotte Sjøen           praktikant                                           957 61 163

 

Arkeologer

Elin Hansen                arkeolog/antikvar                         958 87 327

Silje Hauge                arkeolog/antikvar                           468 14 682

Geir Sørgård              arkeologikoordinator                    959 65 788