Ansatte

Her finner du e-post og telefonnummer direkte til våre ansatte:

Leder

Janne Wilberg                  byantikvar                                          916 06 211

Administrasjonen

Stine-Mari Jansen            adm.sjef                                               900 35 715

Mai Liss Birkeland           konsulent                                            414 98 859

Lisbeth Aulie                     konsulent                                            414 99 032

Leif Paal Sønju                 førstekonsulent                                  414 95 730

Ellen Tobiassen                førstekonsulent                                  450 01 265

Bygningsavdelingen

Vidar Trædal                      avdelingsleder                                  957 48 346

Bengt Lifoss                         antikvar                                            957 40 934

Cathrine Reusch                 antikvar                                            414 94 321

Eivind Torkjelsson             antikvar                                            915 74 907

Maria Zachariassen           antikvar                                            904 11 329

Marte Fjøse                         antikvar                                            957 61 163

Fredrik Armand Borgen    antikvar                                            957 67 971

Thomas O. Lie                      antikvar                                            957 57 772

Helga Feiring                       antikvar                                             414 95 401

André Korsaksel                  antikvar/teknisk rådgiver             473 38 491

Mathilde E. Stabekk            antikvar                                            414 98 859

Planavdelingen

Hogne Langset                      avdelingsleder                               932 69 757

Gry Eliesen                            antikvar                                           957 60 112

Hanne Torkildsen                planansvarlig antikvar                 957 59 978

Kristin Notø                          antikvar plan                                  915 94 519

Marte M. Sæther                   antikvar                                          957 63 336

Berit Johanne Henjum        antikvar                                          415 74 366

Hilde Barmen                       antikvar                                          957 59 438

Maria K. Krag                       antikvar                                           915 94 519

Arkeologer – sorterer under planavdelingen

Elin Hansen                          arkeolog/antikvar                        958 87 327

Silje Hauge                            arkeolog/antikvar                       468 14 682

Geir Sørgård                         arkeolog/antikvar                       959 65 788

Marianne Bugge Kræmer  feltarkeolog/antikvar                 468 14 682

Spesialfunksjoner

Tove Solbakken          informasjonsansvarlig antikvar      980 30 516