Arkeologiske funn fra Kvadraturen.

 

gjenstandsfunn

Visste du at det er bevart arkeologiske kilder fra 16- og 1700-tallet under gateløp og plasser i Kvadraturen? Her ligger restene etter Christiania, som ble grunnlagt i 1624 etter at middelalderbyen Oslo ble forlatt etter en storbrann. De arkeologiske kildene spenner vidt, og forteller spennende historier om byen og dens innbyggere. De mange gjenstandsfunnene vitner om utstrakt internasjonal kontakt, da særlig mot Tyskland, England og Holland. Det er også gjort funn av bygningsrester som forteller om byggeskikken i perioden. Andre funn omfatter laftekasser og flåter hvor sjøareal ble omgjort til byggeklar grunn, bryggekonstruksjoner, brønner og vannledninger samt ikke minst flere interessante båtfunn i havneområdet. Ut i fra gamle kart vet vi at det har vært to lange brygger ut i havnebassenget, Søndre og Nordre brygge. For noen uker siden dukket det opp funn av deler av Nordre brygge i forbindelse med gravearbeid i Tollbugata, og Byantikvaren var på pletten for å dokumentere funnene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deler av nordre brygge i Tollbugata
Kart over Christiania, Van Geelkercks perspektiv fra 1648
Van Geelcercks perspektiv over Christiania fra 1648. Her ser man nordre og søndre brygge som lange utstikkere i Bjørvika.

Les mer om Byantikvarens arbeid med disse kulturminnnene i denne artikkelen.

Jernalderhus funnet på Alfaset

_27R4567 copy

Byantikvarens arkeologer har funnet kokegroper og stolpehull etter et stort gårdshus med ildsted ved Alfaset gravlund i Oslo. Funnet er trolig fra jernalderen. Arveset gård der funnet er gjort er nevnt i skrifter fra middelalderen, men funnet kan bety at gården er enda eldre. Sikre spor etter forhistoriske hus er svært sjeldent i Oslo og funnet gir oss svært viktig kunnskap om byens historie.

Les mer i Aftenpostens artikkel her.