Byantikvarens rolle

Byantikvaren er i stor grad en rådgiver når det gjelder kulturmiljø og bidrar inn i både verne- og utviklingsprosesser.  Vi lager kulturminnegrunnlag knyttet til egen saksbehandling, men gjør også kartlegging på oppdrag fra offentlige tiltakshavere.