Hovinbyen

philips-data-system-1972

I forbindelse med utbyggingen av Hovinbyen har Byantikvaren også laget et kulturminnegrunnlag for området. Hele forslaget til strategisk plan for Hovinbyen er nå til politisk behandling, men kulturminnegrunnlaget kan leses her: strategisk-plan-hovinbyen-vedlegg-3-kulturminnegrunnlag

Byantikvaren har kartlagt hvilke bygg i Hovinbyen som har verneverdi og disse er ført på Gul liste. Det har vært viktig å finne et representativt utvalg kulturminner, både hva gjelder tidsperiode, funksjon, geografi samfunnslag. I Hovinbyen er det både nytt og gammelt; fra småkårshus  til bilindustri.