Overordnet

Byantikvaren er styrt av politikerne i Oslo, men Riksantikvaren gir også faglige føringer for virksomheten.
Her finner du noen av våre viktigste styringsdokumenter.