Praktiske råd

IMG_3292_red

På disse sidene ønsker Byantikvaren å gi råd og veiledning i hvordan du kan ta vare på ditt gamle hus. Se undermenyene for temaer. En samlet oversikt over våre informasjonsark og veiledere finner du her.

Byantikvaren kan som kommunal etat dessverre ikke formidle håndverkertjenester. Ta kontakt med Fortidsminneforeningen eller Bygg og bevar.