Detaljer fra byen: Slemdalsveien 33 – tilskudd glassmaleri

Glassmaleri
Slemdalsveien 33 ligger som en av tre karakteristiske funkisvillaer på rekke og rad langs Slemdalsveien. Alle villaene er signert arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland og er oppført i betong i 1936-37. Villaene har svært høy verneverdi og er regulert til spesialområde bevaring i hht plan- og bygningslovens § 25.6.

Byantikvaren innvilget 11.03.2015 kr. 25.000,- i tilskudd til restaurering av to opprinnelige utvendige glassmalerier på veranda fra 1935. Glassmaleriene er spesialdesignet av bygningens arkitekt, Arne Korsmo. Det ble forutsatt at restaureringen skulle utføres med maksimal gjenbruk av originale elementer og at eventuelle deler som måtte skiftes ut, ble erstattet av deler med samme materialer og utførelse som opprinnelig.

Tiltakshaver forteller at det har vært en møysommelig og svært omfattende prosess, bl.a. fordi en del av glasset måtte lages på nytt. Rammen er fullstendig utbedret, sveiset og satt in med Owatrol – utført av Verksmia v/ Jan Remøe. Glassmester Ove Blegen har satt inn glasset med kitt, blandet som i 1935 og skåret til nye biter på stedet, som erstatning for de som er knust.

Tiltakshaver synes resultatet har blitt strålende – det synes Byantikvaren også!