Vigelandsmuseet – fredningsmarkering

Flott førjulstreff og markering av Vigeland-museets fredning i dag under ledelse av museumssjef Jarle Strømodden. Byråd for kultur, Rina Mariann Hansen, og byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang, deltok ved arrangementet i likhet med direktør for Kulturetaten, Hilde Barstad og byantikvar Janne Wilberg som alle sa noen velvalgte ord om betydningen av å ta vare på dette helt spesielle anlegget. Riksantikvaren fredet anlegget tidligere i år. Antikvar Cathrine Reusch fra Byantikvaren i Oslo holdt en interessant omvisning. Byantikvaren takker både Riksantikvaren, Vigelandsmuseet, Kulturetaten og ikke minst Omsorgsbygg for all bistand i forbindelse med fredningen som i hovedsak er utført i regi av Byantikvaren! Vi anbefaler et besøk til denne slepne diamanten av et museumsanlegg!image

Akerselva Miljøpark 25 år – Akerselvas forskjønnelse 100 år

Akerselva Miljøpark
Gratulerer med dagens dobbeltjubileum! Akerselva Miljøpark er 25 år og tanken om å forskjønne Akerselva 100! Flott markering i Hønselovisas hus i dag med miljøparkens mor Sidsel Rønbeck på plass. Akerselva hadde ikke vært et tilgjengelig, spennende og attraktivt sted uten denne planen og alle de flinke aktørene som bidrar til å gjøre dette til byens perle! Takk alle sammen!

Byantikvaren arbeider for å få til en kulturmiljøfredning av området rundt Beyerbrua som er industrialismens vugge i Norge og dermed av stor nasjonal betydning. Etaten har derfor igangsatt en  kartlegging av de aktuelle eiendommene som vil danne underlag for arbeidet med en kulturmiljøfredning. Dette ble også presentert på møtet.