Metallsøking

Stadig flere har metallsøking som hobby. Når du er ute og søker kan du også finne kulturminner, det vil si gjenstander som er fredet. Alle gjenstander som er eldre enn 1537 og mynter som er eldre enn 1650 er automatisk fredet og innleveringspliktige, og det er viktig at du kjenner til lovverket for at ikke kulturminner skal bli skadet eller gå tapt.

Byantikvaren deler derfor veilederne for metallsøking som Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum har utarbeidet på vår nettside, og håper at metallsøkere i Oslo følger denne.

Riksantikvarens veileder finner du her.

Kulturhistorisk museums veileder finner du her:

Dersom du lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper gjerne til med veiledning og håndtering av eventuelle funn!