Bylandskap

Byens identitet er i stor grad knyttet til byens overordnede trekk, med samspillet og kontakten mellom
den historiske byen og landskapet med fjorden, de grønne åsene, elvene og utsynsparkene.
Disse karaktertrekkene gir byen særpreg, attraktivitet og opplevelsesrikdom.Historisk sett har Oslo vært en homogen by med relativt ensartede høyder og 1800-tallets murby som et karakteristisk trekk sammen med grøntdrag og utsynsparker.
Byen er i sterk endring og det er viktig for Byantikvaren å synliggjøre byens kulturhistoriske kvaliteter inn i endringsprosessene. Her finner du stoff som belyser noen av utfordringene knyttet til fremtidens bylandskap.