Bryn

Bryn

Historisk var Bryn og Grorud de to viktigste tettstedene i Groruddalen, med en kombinasjon av boliger, fellesskapsfunksjoner og industri. Industrietableringene hadde både sammenheng med utnyttelse av Alna som kraftkilde, og at jernbanen ble lagt gjennom området i 1854. Den leirholdige grunnen i elvedalen langs Alna førte dessuten til etablering av flere teglverk på Bryn. Dette dokumentet tar for seg utviklingen av Bryn, fra middelalder og fram til i dag. Målet med dokumentet er todelt; å dokumentere utviklingen samt å vurdere de kulturhistoriske verdiene knyttet til Bryn slik stedet framstår i dag.

Kulturminnegrunnlag Bryn