Ny byantikvar i Oslo

Byrådet ansetter Ellen Hole som ny byantikvar i åremålsstilling for seks år. Hun tiltrer stillingen i mars.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en topp kvalifisert ny byantikvar. Byantikvaren har en viktig rolle i byen vår og passer på at vi har med oss historien inn i fremtiden på en bærekraftig måte. Hole har en spennende bakgrunn og jeg gleder meg til å få henne med på laget, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG)

Hole kommer fra Sweco der hun de siste årene har vært avdelingsleder for Bygg og spesialrådgivning. Hun har også bakgrunn fra Norsk institutt for kulturminneforskning, som konservator og leder for konserveringsavdelingen. Hole starter sitt åremål i mars. 

-Jeg gleder meg veldig! Jeg opplever økt interesse for bevaring og de verdiene kulturminner- og kulturmiljøer utgjør med tanke på livs- og bokvalitet. Jeg ønsker å bidra til å ta vare på historien for framtidige generasjoner, og samtidig sikre bærekraftig byutvikling – med kulturminner som en verdifull ressurs inn i det grønne skiftet, sier Hole.

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Byantikvaren arbeider for å bevare kulturminner gjennom bruk. Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles gjennom bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

-Jeg vil også få takke Janne Wilberg for en strålende innsats for byens kulturminner gjennom 12 år. Hennes sprudlende engasjement og faglige tynge har vært en glede å få jobbe med, sier Marcussen. 

Det var 20 kandidater som søkte stillingen. Janne Wilberg går av med pensjon etter to åremål på til sammen 12 år som byantikvar for Oslo.