Kolonihager

Rodeløkka kolonihage, juni 1947
Rodeløkka kolonihage,
juni 1947 (Foto:Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

 

I 2001 utarbeidet Byantikvaren en rapport som kartla verneverdiene i byens kolonihager. Utbyggingen av kolonihager kan sees i sammenheng med perspektivene til «Egne Hjem»-bevegelsen og havebyene – en motreaksjon mot urbanisme og tett bybebyggelse. Oslos eldste kolonihage er Rodeløkken, som ble anlagt i 1907. Du kan lese hele rapporten her.