Aker sykehus

Aker

På Aker sykehus ligger en rik samling med verdifulle bygninger som er bygget i en periode på flere hundre år. Her er gårdshistorie, arkitekturhistorie, sosialhistorie og krigshistorie vevd inn i hverandre. Den materielle sykehushistorien handler om hvordan kulturelle endringer, samfunnsutvikling og ikke minst utviklingen av legevitenskapen skaper ny arkitektur og nye måter å organisere sykehusområdene på. Dette kulturminnegrunnlaget har som mål å dokumentere den historiske utviklingen, ta stilling til de kulturhistoriske verdiene og komme med anbefalinger til den kommende utviklingen av strukturer, landskap og bygninger.

Kulturminnegrunnlag Aker Sykehus