Publikasjoner

Siden er under konstruksjon.

Her vil du om snart finne en samlet oversikt over Byantikvarens ulike publikasjoner; verneplaner, kulturminnegrunnlag, strategier osv. Foreløbig ligger disse under sine respektive faner – bygninger eller kulturmiljø.