Murfasader

Murgårdsfasader

IMG_2960 P1000299 copy

Murgårdene fra siste halvdel av 1800-tallet er en viktig del av Oslos identitet. De er resultatet av byens første store boligutbygging den gang Kristiania ble en storby. Nesten alle disse murgårdene er oppført på Gul liste som bevaringsverdige. Når fasadene skal vedlikeholdes og istandsettes, er det viktig å bruke tradisjonelle metoder og materialer.

Byantikvaren informasjonsark om murgårdsfasader
Byantikvarens informasjonsark om fargesetting av murgård
Byantikvarens informasjonsark om gamle vinduer
Byantikvarens informasjonsark om tilstandsvurdering av eldre bygninger