Tonsenjordet

Vi starter vår nye fredagsserie i drabantbyen. De siste årene har Byantikvaren jobbet med å kartlegge Oslos massebyggeri – særlig blokk- og rekkehusområder, fra tiden etter 1945. Dette var en periode med stor boligmangel, mange kom flyttende til byen og den eksisterende bygningsmassen var gammel og nedslitt. I 1948 ble Oslo slått sammen med nabokommunen Aker, og fikk dermed store arealer å bygge på. Her vokste mange drabantbyer og andre boligområder opp, blant annet i Groruddalen.
Et av de mest spennende utbyggingsprosjektene fra denne tiden er Tonsenjordet. Området ble bygget ut av USBL i 1955 og består av 17 like blokker med 260 leiligheter. Bebyggelsen på Tonsenjordet var en del av den industrialiserte elementbyggingen som USBL hadde startet i 1953 på Årvoll vest, og Tonsenjordet var det første prosjektet hvor bygningene var hundre prosent prefabrikkerte. Det vil si at fasadene ikke ble murt opp stein for stein, men besto av ferdige betongelementer som ble heist på plass.
Tonsenjordet gjorde at USBL ble ledende i Norden når det gjaldt elementbyggeri. Blokkene er tegnet av arkitekt Thomas Tostrup, som så både fordeler og ulemper med den nye produksjonsmetoden. Boligbyggingen ble effektiv, men også standardisert, med liten mulighet for variasjon.
Byantikvaren har også gjort en stor gjennomgang av byens med tanke på å identifisere bygninger og anlegg som er fredningsverdige. Det vil si at de er av nasjonal verdi. Tonsenjordet er ett av de utvalgte anlegget og illustrerer at kulturminnevernet siden 1990-tallet har utviklet seg til å favnebygningsarven til alle deler av befolkningen.